Przejdź do treści

Projekty badawcze

Projekty realizowane:


Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo

Muzeum Narodowe w Lublinie we współpracy z Muzeum Historii Kultury w Oslo realizuje projekt zatytułowany „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturow...