Przejdź do treści

Z Kresów ocaloneCelem inicjatywy Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych" jest zachowanie pamięci o Kresach w aspekcie materialnym i duchowym. To ostatni moment, aby porozmawiać z pokoleniem, które Kresy nosi w sercach i umysłach, a miłość do nich pragnie przekazać swoim dzieciom i wnukom.

Zgromadzone przez kuratorów Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej wspomnienia, historie osób, miejsc i przedmiotów, nacechowane osobistym, często pełnym emocji postrzeganiem, pozwolą na uchwycenie żywego i autentycznego obrazu Kresów.