Przejdź do treści

O muzeum

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał Muzeum Lubelskiemu w Lublinie w 2017 roku dotację celową z przeznaczeniem na zakup nieruchomości Pałacu Lubomirskich na potrzeby siedziby planowanego oddziału „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”. Decyzję o utworzeniu placówki poprzedziły prośby licznych środowisk. W zabytkowych murach Pałacu Lubomirskich po 2019 roku powstanie nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna. Relacja między nowoczesnym spojrzeniem i zabytkowym budynkiem oraz strefą historyczną ma szansę utworzyć unikatowy charakter Muzeum. Położenie obiektu w centralnej części miasta w obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz bezpośrednie sąsiedztwo ważnych instytucji i obiektów publicznych stanowić będzie o atrakcyjności nowej placówki muzealnej.

 

Zadanie, jakim jest utworzenie Muzeum Ziem Wschodniej Dawnej Rzeczypospolitej, Muzeum Lubelskie otrzymało od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku. Decyzja była odpowiedzią na potrzeby wielu środowisk, jednak szczególnego wsparcia tej inicjatywie udzielili Pani Poseł Elżbieta Kruk oraz Pan Profesor Waldemar Paruch. Na ten cel zakupiono od Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pałac Lubomirskich. Kolejnym krokiem było powołanie Kolegium Naukowego, w skład którego weszli przedstawiciele ministra, marszałka, a także najważniejszych polskich muzeów, w tym dyrektorzy: Wawelu w osobie Profesora Jana Ostrowskiego, Profesor Andrzej Betlej, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, przedstawiciele lubelskiego środowiska naukowego: Profesor Paweł Kras, Profesor Andrzej Gil, Profesor Mirosław Filipowicz. Ponadto została powołana interdyscyplinarna grupa muzealników składająca się z: historyków, historyków sztuki, etnografów, archeologów. W tym właśnie składzie od dłuższego czasu wypracowujemy koncepcję Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

 

Dr Katarzyna Mieczkowska
Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie